Δήμος Θάσου


Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 04/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος,  03-12-2019

Αριθ. πρωτ.: 14688

Αριθ. Συνεδρ.: 35η

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ.  Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ.  Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ.   Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα  Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 4η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ:

1.Περί  αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής: ο Δήμαρχος)

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

 

  1. Με την με αριθ 8378/22-11-2019 απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Ποταμιάς, Θάσου,Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων και Θεολόγου του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας  Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21-11-2019 στις παραπάνω περιοχές.
  2. Με την με αριθ 8425/25-11-2019 απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22-11-2019 στην παραπάνω περιοχή.
  3. Με την αριθ 85591/02-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θάσου Ν Καβάλας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες εγκρίθηκε για το Δήμο Θάσου το ποσό των 350.000,00 €

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης της διαμορφωθείσας κατάστασης  και των έκτακτων αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω των έντονων  καιρικών  φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) του Νοεμβρίου έτους 2019, κρίνεται αναγκαία η έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει), αύριο ημέρα Τετάρτη 4 του μηνός Δεκεμβρίου τους έτους 2019 στις 12:00 μ.μ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.