Δήμος Θάσου


Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 08/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                               Θάσος,  07/11/2019

                                                                                                                               Αριθ. πρωτ.: 13422

                                                                                                                               Αριθ. Συνεδρ.: 31

 

 

 

             ΠΡΟΣ

 

     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 8η ημέρα του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ:

  1. Περί κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Οικον. Έτους 2020, του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

 

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του π/υ και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Για το λόγο αυτό και για να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το Δημοτικό Συμβούλιο τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το ΟΠΔ κρίνεται αναγκαία η σύγκληση σε Σώμα της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και η συνεδρίαση αυτής εκτάκτως (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει), αύριο ημέρα Παρασκευή 8 του μηνός Νοεμβρίου τους έτους 2019 στις 12:30 μ.μ..

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Στρατηγέντας Σωτήριος

Add a comment

You must be logged in to comment.