Δήμος Θάσου


Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 10/06/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                             Θάσος,  10/06/2019

                                                                                                                                              Αριθ. πρωτ.:6735

                                                                                                                                               Αριθ. Συνεδρ.: 20

 

 

 

             ΠΡΟΣ

     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/18).

 

Καλείστε να προσέλθετε την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 77, Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 τεύχος Α/18) για να παραστείτε στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 τεύχος Α/18), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΘΕΜΑ

Περί ορισμού δικηγόρου άσκησης ένδικων μέσων.

 

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα. Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Ο εν λόγω διορισμός δικηγόρου αφορά την σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων (έγγραφες εξηγήσεις) για τις υπ’ αριθ. 75 & 76/05-06-2019 κλήσεις. Εκ παραδρομής καθυστέρησε η κατάθεση τους και η κατάθεση των υπομνημάτων πρόκειται να γίνει αύριο 11-06-2019.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου  να συνεδριάσει εκτάκτως (Άρθρο 77, Ν. 4555/18) για τον διορισμό δικηγόρου που αφορά την παραπάνω υπόθεση. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.