Δήμος Θάσου


Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ”Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων Δήμου Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την ”Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων Δήμου Θάσου”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

Add a comment

You must be logged in to comment.