Δήμος Θάσου


Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου”

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2019

Add a comment

You must be logged in to comment.