Δήμος Θάσου

Πρόσκληση για 6ο Δ.Σ. 2016

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

            ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3205

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την   Δευτέρα  28-3-2016 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 • Περί έγκρισης ή μη της απόφασης της οικονομικής επιτροπής (τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016).
 • Περί καταβολής χρημάτων στις κ. Χίου Παρασκευή και Τσίκνα Μαρία  λόγω επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού που πλήρωσαν  οι  ίδιες.
 • Περί φιλοξενίας τριών υπαξιωματικών του 724 τάγματος μηχανικού που εδρεύει στους Τοξότες Δράμας για  την αποκατάσταση τμήματος του δασικού οδικού δικτύου.
 • Περί ψήφισης πιστώσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
 • Περί κάλυψης των εξόδων μετάβασης στην Αθήνα Δημάρχου ,μαθητών και καθηγητών του Γυμνασίου Λιμένα προκειμένου να παραλάβουν το 1ο βραβείο του 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού Κύπρος 1975/2015 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
 • Περί έγκρισης ή μη συμμετοχής στην πρόταση με τίτλο «Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destination in the cross border area» και ακρωνύμιο «destinations for all» που πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020 Άξονας προτεραιότητας 2 θεματικός άξονας 6 επενδυτική προτεραιότητα 6 c
 • Περί έγκρισης ή μη αγοράς βιβλίων με τίτλο «Η ΘΑΣΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» των Χ. και Αθ. Μαντενιώτη εκδόσεις ΜΕΔΕΩΝ
 • Περί ορισμού του κοινοτικού διαμερίσματος Μαριών και συγκεκριμένα (Σκάλας Μαριών) ως έδρα εορτασμού  της εκδήλωσης για την απελευθέρωση της Θάσου 18 Οκτωβρίου 2016.
 • Περί έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2016.
 • Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ( έτους 2016)

για αντιμετώπιση εποχικών –περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 205 ν. 3584/2007 ΦΕΚ Α 143.

 • Περί συγκρότησης επιτροπής για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Περί ορισμού Προέδρου και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματογράφων,θεάτρων κ.λ.π.
 • Περί παράτασης μίσθωσης οικοπέδου εμβαδού 1.110 τ.μ. για χρήση πάρκινγκ  για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου.
 • Περί έγκρισης της Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικών Δασών Θάσου.
 • Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Σκάλας Παναγίας –Σκάλας Ποταμιάς Θάσου».
 • Περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 33/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Περί παραχώρησης κατά χρήση δημοτικών εκτάσεων στη ΔΕΥΑ Θάσου για την κατασκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης.
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 40/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ» (αναμόρφωση οικ. έτους 2016).
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 15/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (Ταμειακός απολογισμός του οικ. έτους 2015).
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 16/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»(τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ τριμήνου οικ. έτους 2015).
 • Περί αντικατάστασης θανόντος μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 3/2016 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής (σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2015)
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 103/2015 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής (αίτηση κ. Αλεφαντή Σωτήριου)
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 30/2015 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής (αίτηση κ. Σαλονίκας Κων/νος)
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 19/2016 απόφασης ποιότητας ζωής (συμβατότητα χαρακτηρισμού οδικού δικτύου και πολεοδομικού σχεδιασμού)
 • Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 21/2016 απόφασης ποιότητας ζωής (χαρακτηρισμός ως πεζόδρομος δημοτικής οδού στη Σκάλα Ραχωνίου Θάσου).
 • Περί εξέτασης αιτήματος της ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος και Αγίου Βασιλείου Λιμένα Θάσου.

 

22-3-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΠΙΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.