Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, η οποία αφορά σε θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης».

Add a comment

You must be logged in to comment.