Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 04-12-2019”

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                        Θάσος,  04-12-2019

                                                                                                              Αριθ. πρωτ.:14754

                                                                                                              Αριθ. Συνεδρ.: 17η

 

                                                                                                             ΠΡΟΣ

                                                                                   κ. Δήμαρχο Θάσου

                 κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

 

                                       Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18.
  2. Το αριθ. 14682/03-12-2019 έγγραφο του Δημάρχου Θάσου με το οποίο ζητά την επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου.

Σας προσκαλούμε

 

σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Τετάρτη 04-12-2019 και ώρα 19:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

Η επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

  • Με την με αριθ. 8378/22-11-2019 απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων και Θεολόγου του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας  Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21-11-2019 στις παραπάνω περιοχές.

 

  • Με την με αριθ. 8425/25-11-2019 απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22-11-2019 στην παραπάνω περιοχή.

 

  • Με την αριθ. 85591/02-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θάσου Ν Καβάλας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες εγκρίθηκε για το Δήμο Θάσου το ποσό των 350.000,00 €.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης της διαμορφωθείσας κατάστασης  και των έκτακτων αναγκών που δημιουργήθηκαν λόγω των έντονων  καιρικών  φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) του Νοεμβρίου έτους   2019, προτείνεται η σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της χρηματοδότησης και έγκριση της σχετικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.