Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θάσου – 26/06/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7259/25.06.2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

1.Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

2.Το αριθ. 7257/25.06.2018 έγγραφο του Δημάρχου Θάσου με το οποίο ζητά την επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου.

Σας προσκαλούμε

σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Τρίτη 26/06/2018 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί συμμετοχής ή όχι στην πρόταση με τίτλο “ ADRION CULTURAL HERITAGE COLLECTION NETWORK” και ακρωνύμιο “ADRI-NETBOOK” και την έγκριση ή μη υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα INTERREG ADRION, PRIORITY AXIS 2: SUSTAINABLE REGION, SPECIFIC OBJECTIVE1.

Η έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται κατεπείγουσα διότι τίθεται θέμα προθεσμιών υποβολής των αιτημάτων, η οποία και λήγει την Τρίτη 26/06/2018 και  14:00 ώρα Ελλάδος.

 

 

                                                                                                               25/06/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.