Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 05-06-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Θάσος, 01-06-2020

Αριθ. Πρωτ.:5231

Αριθ. Συνεδρ.: 4η

 

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Μάριο Δημήτριο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Ψαλίδα Νικόλαο

κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 12:00 μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με την επωνυμία «MARBLE BEACH PORTO VATHI» ιδιοκτησίας της ΗΡΑΚΛΕΙON A.E., με εκπρόσωπο τον Φιλιππίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Παναγίας στη θέση «ΒΑΘΥ» του Δήμου Θάσου.

  2. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος « ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΚΑΤΑΝΤΙ» ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Άγγελου που βρίσκεται στη Θάσο Θάσου.

  3. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με την επωνυμία «ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του Στυλιανού που βρίσκεται στην Αλυκή Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

  4. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη για τοποθέτηση ανεμοφράκτη σε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου κατά τους χειμερινούς μήνες.

  5. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Αθανασίου, στην Σκάλα Ραχωνίου Τοπικής Κοινότητας Ραχωνίου Θάσου.

  6. Ενοικίαση δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή «ΚΛΕΙΣΙΔΙ» της Κοινότητας Θεολόγου.

  7. Περί έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. Πρωτ. 12312/13-11-2020 Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

  8. Περί γνωμοδότησης καθορισμού ή μη χώρου εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (Λούνα Παρκ) στον παραλιακό οικισμό Σκάλας Ποταμιάς της Δημοτική Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου για περιορισμένο χρόνο.

  9. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κωνσταντίνου Συκούδη με την επωνυμία «ΓΟΡΓΟΝΑ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσολάκης Σταύρος

Add a comment

You must be logged in to comment.