Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 20.01.2020”

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                                                    Ορθή Επανάληψη  

                                                                                                                                    Θάσος,  16-01-2020

                                                                                                                                        Αριθ. πρωτ.: 543                                                                                                                                                                                    Αριθ. Συνεδρ.: 2η 

 

 

                                                                 ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020, και αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ. – Στοχοθεσία) του Δήμου Θάσου έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  1. Απόφαση για τη Συμμετοχή του Δήμου Θάσου ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη μετατόπισης παροχής ρεύματος με αριθμό 23565813-08, στον Λιμένα Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  1. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη του «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» του Δήμου Θάσου.»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

 

  1. Περί έγκρισης ή μη καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου και λειτουργία της επί 24ώρου βάσεως κατά το Σάββατο, την Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που ανήκουν στην υπηρεσία καθαριότητας κατά το έτος 2020 με υποχρέωση αποζημίωσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)

7. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου σε τουριστικές εκθέσεις και παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής στα πλαίσια του προγράμματος “initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destination in the cross border area”.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                       Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.