Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 17/02/2020”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                             Θάσος,  1102-2020

                                                                                                              Αριθ. πρωτ.: 1584

                                                                                                              Αριθ. Συνεδρ.: 1η

 

          ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Μάριο Δημήτριο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Ψαλίδα Νικόλαο

κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και την σφράγιση του καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΑΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας KOSMOPLUS – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Θεοδωρίδη Δημήτριο που βρίσκεται στο Λιμένα του Δήμου Θάσου.

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με την επωνυμία «ALIKI BEACH» ιδιοκτησίας ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΒΑΪΤΣΗ-ΠΑΥΛΟΥ που βρίσκεται στην Αλυκή Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

 

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΤΙ» ιδιοκτησίας ΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Άγγελου που βρίσκεται στη Θάσο Θάσου.

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με την επωνυμία «MARBLE BEACH PORTO VATHI» ιδιοκτησίας της ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε., με εκπρόσωπο τον Φιλιππίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στο Δ.Δ. Παναγίας στη θέση ΒΑΘΥ του Δήμου Θάσου.

 

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος « ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με την επωνυμία «ΛΙΜΑΝΑΚΙ» ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του Στυλιανού που βρίσκεται στην Αλυκή Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

 

 1. Γνωμοδότηση για την διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

 

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθ. 18/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (περί χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα του Πάτση Σπυρίδωνα του Ιωάννη στην Σκάλα Ποταμιάς Θάσου.

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και τη σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΓΟΡΓΟΝΑ» ιδιοκτησίας ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Σκάλα Ραχωνίου του Δήμου Θάσου.

 

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Ε., ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., ΡΑΧΩΝΙ ΘΑΣΟΥ» και μεταφορά και λειτουργία αυτής σε νέες εγκαταστάσεις στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου κτιρίου».

 

 1. Περί γνωμοδότησης για τη συναίνεση διάνοιξης ή μη δασικής οδού ΄Γ κατηγορίας, μήκους 30 μέτρων, στη θέση «Μούργενα» της Δ.Κ. Θάσου.

 

 

 1. Περί γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13159/04-11-2019 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.»

 

 1. Περί γνωμοδότησης για τη συναίνεση διάνοιξης ή μη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας, στη θέση «Σαλιάρα» της Τ.Κ. Παναγίας.

 

 

 1. Περί συναίνεσης για χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου, εκτάσεως 41680,75 τ.μ. στη Σαλιάρα Δ.Κ. Παναγίας.

 

 1. Εισηγητική έκθεση για την με αριθμό πρωτ. 13829/14.11.2019 αίτηση της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.» με την οποία ζητά την εγκρίνει διενέργειας ερευνητικών εργασιών μαρμάρου σε δημοτική έκταση 52.864,95 στρεμμάτων του Δήμου Θάσου στη θέση «Πρυνιά-Λαγοφωλιά» Σαλιάρας στην περιοχή Τ.Κ. Παναγίας, Δ. Θάσου, Π.Ε. Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4512/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν. 4442/2016.

 

 1. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1202/03-02-2020 αιτήσεως της εταιρείας «Δ.Ν. Χαριτόπουλος Α.Ε.».

 

 

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.244,72 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου.

 

 1. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 6.264,68 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου.
Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
Τσολάκης Σταύρος  

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.