Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12-11-2019”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13277/05-11-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Ε., ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., ΡΑΧΩΝΙ ΘΑΣΟΥ» και μεταφορά και λειτουργία αυτής σε νέες εγκαταστάσεις στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου κτιρίου».
  2. Περί έγκριση επιβολής: α) διοικητικού προστίμου ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400) και β) οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ALIKI BEACH» ιδιοκτησίας «Βαϊτση- Παύλου Ουρανία» που βρίσκεται στην Αλυκή Θάσου, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης.
  3. Περί έγκριση επιβολής: α) διοικητικού προστίμου ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800 €) και β) οριστική διακοπή λειτουργίας του καταστήματος «OPEN BAR» με την επωνυμία «MARBLE BEACH» που βρίσκεται στην θέση Σαλιάρα στην Παναγία της Τοπικής Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου λόγω έλλειψης ισχυρής βεβαίωσης εγκατάστασης για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.
  4. Περί έγκρισης ή μη επιβολής: α) διοικητικού προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) και β) οριστικής διακοπής λειτουργίας της «Επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» με διακριτικό τίτλο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ που βρίσκεται στις Αλυκές Δήμου Θάσου, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης.
  5. Περί έγκρισης επιβολής: α) διοικητικού προστίμου ύψους τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 €) και β) επανασφράγιση του καταστήματος «ELENA» ιδιοκτησίας ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Φιλαρέτου που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης.
  6. Περί οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγιση επιχείρησης ιδιοκτησίας Καραβούζη Ιωάννη του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Αλυκή Θάσου με διακριτικό τίτλο «Η ΩΡΑΙΑ ΑΛΥΚΗ».
  7. Περί έγκρισης επιβολής : α) διοικητικού προστίμου ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800€) και β)σφράγιση του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας ΡΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στην παραλία Αλυκής του Δήμου Θάσου, λόγω λειτουργίας αυτής παραβιάζοντας υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομικής νομοθεσίας και χωρίς να τηρείται ο προβλεπόμενος φάκελος στην επιχείρηση με όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά(έλλειψη υποβολής γνωστοποίησης για χρήση μουσικών οργάνων).
  8. Περί έγκριση ή μη της επιβολής : α) διοικητικού προστίμου ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (2.400,00 €) και β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας – Πρόχειρου Γεύματος» με την επωνυμία “NOTOS RED” ιδιοκτησίας  πολίτη Σερβίας RUMBAS ANA του MIHAIL που βρίσκεται στην παραλία «ΝΟΤΟΣ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Θεολόγου του Δήμου Θάσου, λόγω έλλειψης γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης.

 

 

 

 

 

Θάσος, 05-11-2019

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
 

 

Τσολάκης Σταύρος

 

Add a comment

You must be logged in to comment.