Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 12/12/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14495/07.12.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Τετάρτη 12-12-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 17ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Θάσου.
 2. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.
 3. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για το «1ο Θεατρικό Φεστιβάλ» με θέμα «Η γυναίκα στο Θέατρο», που θα λάβει χώρα στις αρχές του 2019.
 4. Περί παραχώρησης αιθουσών κατά χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαριών Θάσου «Η Γέννα».
 5. Περί παραχώρησης αίθουσας κατά χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δασυλλίου – Σκάλας Πρίνου.
 6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της ηθοποιού Μ. Μποτέλλη, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
 7. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης στην περιοχή Γλυκάδι- Άγιος Γεώργιος της Θάσου για κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής της ΔΕΗ.
 8. Περί εξετάσεως της αιτήσεως του κ. Κυριακούδη Ιωάννη.
 9. Περί έγκρισης ή μη  πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους
 10. Περί προσωρινής παραχώρησης δημοτικού χώρου όπισθεν του Καλογερικού στη Δ.Κ. Λιμένα Θάσου κατά χρήση της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έτους 2018.
 11. Περί έγκρισης ή μη απολογισμού σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017.
 12. Περί έγκρισης ή μη απολογισμού σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017.

 

 

                                                                                               Θάσος,07-12-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.