Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 27/11/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13855/22.11.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Τρίτη 27-11-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης ή μη 17ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.
 2. Περί συμμετοχής στην 21η Συνάντηση Εργασίας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
 3. Περί συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euromed Cities Network.
 4. Περί υποβολής ή μη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο « Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας» του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚ ΠΟΤΑΜΙΑΣ».
 5. Περί υποβολής ή μη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή /και αποκατάσταση δημοτικών κτηρίων» με τίτλο « Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτηρίων » του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».
 6. Περί ψήφισης πίστωσης για τη καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 05 στο ΟΤ 180 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου.
 7. Περί ψήφισης πίστωσης για τη καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 06 στο ΟΤ 77 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.
 8. Περί ψήφισης πίστωσης για τη καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 02 στο ΟΤ 79 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.
 9. Περί ψήφισης πίστωσης για την αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία για τη διάνοιξη οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 28 και 29 του οικισμού Σκάλας Παναγίας Δήμου Θάσου.
 10. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2018.
 11. Περί διαγραφής διάφορων οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
 12. Περί επεκτάσεων δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ.
 13. Περί ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
 14. Περί έγκρισης ή μη της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ «Δημαρωγός».
 15. Περί αντικατάστασης μέλους του ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.» .

 

                                                                                                 Θάσος,22-11-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.