Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 09/11/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12830/05.11.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Παρασκευή 09-11-2018 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος Δράσης Δήμου Θάσου έτους 2019.
 2. Περί έγκρισης ή μη 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.
 1. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.
 2. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στην 3η Διεθνή Έκθεση για τεχνολογίες Περιβάλλοντος “Verde.tec” και στο “Verde.Tec.Forum” που θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2019 στο MEC Παιανίας (συνημμένα τα σχετικά έγγραφα).
 3. Περί φιλοξενίας του θεατρικού παραγωγού κ. Β. Κωνσταντουλάκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 1ου Θεατρικού Φεστιβάλ του Δήμου Θάσου.
 4. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΡΙΝΟΥ».
 5. Περί  έγκρισης ή μη  πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2018.
 6. Περί λήψης απόφασης επί των αιτήσεων της κας. Κασαπάκη Μαρίας.
 7. Περί έγκρισης ή μη του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 8. Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία για το έτος 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 9. Περί έγκρισης ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 10. Περί έγκρισης ή μη του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΚΕΘ».
 11. Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία για το έτος 2019 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΚΕΘ».
 12. Περί   έγκρισης  ή μη 7ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου.
 13.  Περί έγκρισης του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Θάσου
 14. Περί   έγκρισης ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία για το έτος 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.   Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Θάσου.

 

 

                                                                                                 Θάσος,05-11-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.