Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 29/10/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12254/23.10.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Δευτέρα 29-10-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης ή μη τεχνικού προγράμματος για το έτος 2019.
 2. Περί έγκρισης ή μη της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018, του Δήμου Θάσου.
 3. Περί έγκρισης ή μη της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018, του Δήμου Θάσου.
 4. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ τριμήνου Οικ. Έτους 2018.
 5. Περί κατάρτισης του σχεδίου Αναμόρφωσης Στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2018.
 6. Περί αποδοχής ποσού 99.470,00 € που αφορούν την 2η εντολή πιστώσεων  κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες/5η-6η-7η και 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018.
 7. Περί έγκρισης επιπλέον υπηρεσιών πρόληψης υγείας στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θάσου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο «Εθνικό  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» και καταβολής της ετήσιας συμμετοχής.
 8. Περί συμμετοχής στο Θεματικό Συνέδριο του «Εθνικού  Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων» και έγκρισης μετάβασης στον τόπο διεξαγωγής του.
 9. Περί  έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Κρήτη προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση.
 10. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΟΥ».
 11. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ – ΚΑΛΥΒΙΩΝ».
 12. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ 67 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου.
 13. Περί ψήφισης πίστωσης για την αποζημίωση επικειμένων για τη διάνοιξη οδού μεταξύ των ΟΤ 113 και 113Α στον οικισμό Λιμένα Δήμου Θάσου.
 14. Περί επανεξέταση ενστάσεων σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 24 του οικισμού Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου.
 15. Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων Δήμου Θάσου για το έτος 2018.
 16. Περί έγκρισης ή μη παράτασης της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 14.080/5-10-2017 ανάμεσα στον Δήμο Θάσου και τον Αγροτικό Δασικό συνεταιρισμό Σίλλης «Η Πρασινάδα».
 17. Περί έγκρισης ή μη διάνοιξης δασικού δρόμου στη θέση Σιλάδι- Βνίδα Ραχωνίου.
 18. Περί καταβολής ποσού 7.291,73 € ως αποζημίωση χρήσης από 14-12-2012 μέχρι 30-01-2017 παράδοση της χρήσης αγροτεμαχίου από τον κ. Ρήγα Γεώργιο του Γρηγορίου.
 19. Περί εξετάσεως της αιτήσεως του κ. Κυριακούδη Ιωάννη.
 20. Περί έγκρισης ή μη ενοικίασης Δημοτικής Δασικής Έκτασης στην περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ- ΑΗ ΜΑΤΗΣ της Τοπικής Κοινότητας Μαριών.
 21. Περί εκμίσθωσης σχολικού ελαιοκτήματος με 106 ελαιόδεντρα της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιράχης.
 22. Περί διαγραφής διάφορων οφειλών από Δημοτικά τέλη σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
 23. Περί έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ για την υλοποίηση της πράξης «Χαρτογράφηση, Ψηφιοποίηση Β.Δ. και εισαγωγή σε GIS των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» .
 24. Περί αποδοχής ποσού 45.690,00 € και κατανομής ποσού 45.621,46 € που αφορούν Γ΄ κατανομή έτους 2018 Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων.
 25. Περί έγκρισης ή μη καταβολής χρημάτων στην κα. Βανδώλα Αθανασία του Σωτηρίου, λόγω επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 26. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2018.
 27. Περί αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου οικονομικού έτους 2018.
 28. Περί έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018 του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός».
 29. Περί αποδοχής χρηματοδότησης από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την δημιουργία βρεφικών τμημάτων στον παιδικό σταθμό των Λιμεναρίων και  Αναμόρφωσης (4ης )προϋπολογισμού  έτους 2018 ,σύμφωνα με αυτή του Ν.Π.Δ.Δ «Δημαρωγός».
 30. Περί αναμόρφωσης στόχων Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΚΕΘ οικονομικού έτους 2018.
 31. Περί έκφραση γνώμης επί της με ΑΠ.7795/9-7-18 αίτησης του κου Μουσά Γεώργιου.

                                                                                             Θάσος,23-10-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.