Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 14/09/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10514/10.09.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Παρασκευή 14-09-2018 και ώρα 14:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί αναπροσαρμογής των τιμών αντικειμενικής αξίας ακινήτων στο Δήμο Θάσου.
 2. Περί επικαιροπόιησης της 138/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και υποβολής νέου ερωτήματος περί διόρθωσης συντελεστή ΣΑΟ στη ζώνη Έ του οικισμού Δ.Δ. Λιμένα Θάσου.
 3. Περί έγκρισης ή μη της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018,  του Δήμου Θάσου
 4. Περί υποβολής ή μη αιτήματος χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 2 « Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο « Επέκταση/ αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος- Δράση 6Β.11.1» των προτάσεων ύδρευσης Σκ. Καλλιράχης, ύδρευσης Πρίνου και ύδρευσης Σκ. Μαριών.
 5. Περί έγκρισης ή μη της διοργάνωσης εκδήλωσης για την απελευθέρωση της Θάσου την 18η Οκτωβρίου και επιλογής του Δ.Κ. η Τ.Κ, της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου και την έγκριση ή μη των δαπανών.
 6. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στη διοργάνωση διημερίδας του Κέντρου Υγείας Πρίνου στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018.
 7. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στη διοργάνωση του «3ου Σεμιναρίου εκμάθησης παραδοσιακών χορών» που διοργανώνει ο Λαογραφικός  Σύλλογος Παναγίας Θάσου.
 8. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδήλωσης λήξης της θερινής περιόδου.
 9. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδήλωσης λήξης ποδηλατοπορείας έτους 2018.
 10. Περί φιλοξενίας γερμανικής αποστολής μαθητών και εκπαιδευτικών από τις 20 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2018.
 11. Περί έγκρισης ή μη της 3ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018,  του Ν.Π.Δ.Δ «Δημαρωγός».
 12. Περί χορήγησης παροχής από τη ΔΕΗ.
 13. Περί ονοματοδοσίας οδού στα Λιμενάρια προς τιμήν του εκλιπόντος Γυμνασιάρχη Ιωάννη Κυριακίδη.

 

                                                                                                Θάσος,10-09-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.