Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 03/07/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7491/28-06-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Τετάρτη 03-07-2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης η μη της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2019.
 2. Περί κατανομής ΣΑΤΑ .
 3. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ- ΠΑΝΑΓΙΑΣ».
 4. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 21/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί συναίνεσης για την κοπή ξερών πεύκων στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου και τον καθαρισμό της χαμηλής θαμνώδους βλάστησης.
 5. Περί παράτασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 6. Περί : « Αποδοχής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ‘Επιχορήγηση των  Δήμων και των Νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών ,παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017’  και Αναμόρφωσης  (4ης) προϋπολογισμού  έτους 2019, σύμφωνα με αυτή» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 7. Περί καταβολής ποσού 7.291,73 ευρώ ως αποζημίωση χρήσης από 14-12-2012 μέχρι 31-01-2017 παράδοση την χρήσης Αγροτεμαχίου από τον Ρήγα Γεώργιο του Γρηγορίου.
 8. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
 9. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 10. Περί αγοράς βιβλίων με τίτλο «Η Ιστορία και η πορεία του Αθλητικού Συλλόγου ΑΟ ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ» των εκδόσεων ΧΑΡΗΣ ΜΕΠΕ.
 11. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 .

 

                                                                                      Θάσος, 28-06-2019

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                                                                                                ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.