Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 19/06/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6957/14-06-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί έγκρισης ή μη του 3ου Τακτοποιητικού  ΑΠΕ & της σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου :  «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Καλυβίων» της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης» με κωδικό  ΟΠΣ ‘’357410’’.
  2. Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 12/6/2019 έως 14/6/2019.
  3. Περί εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019 στο Δήμο Θάσου.

 

                                                                                      Θάσος, 14-06-2019

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                                                              ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.