Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 22/04/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4417/17-04-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  M.Δευτέρα 22-4-2019 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 5ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.
 2. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου Οικ. Έτους 2019.
 3. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.
 4. Περί έγκρισης ή μη αιτήματος παράτασης εργασίας των ωφελούμενων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
 5. Περί υποβολής προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θάσου.
 6. Περί έγκρισης μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης 2019-2023 Δήμου Θάσου.
 7. Περί επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2019.
 8. Περί κατάθεσης αιτήματος παραχώρησης της χρήσης των καταστημάτων και της αίθουσας συγκεντρώσεων του οικισμού «ΟΕΚ ΘΑΣΟΥ Ι» στο Δήμο Θάσου.
 9. Περί εξειδίκευσης των δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς έτους 2019.
 10. Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.
 11. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 011643 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου.
 12. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 09 στο ΟΤ 25 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Θάσου.
 13. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 04 στο ΟΤ 03 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.
 14. Περί έγκρισης ή μη αιτήματος για διάνοιξη δασικής οδού σε δημοτική δασική έκταση.
 15. Περί χορήγησης άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
 16. Περί έγκρισης ή μη της με αριθ. πρωτ. 5049/08-05-2018 αιτήσεως του κ. Μάνθου Ιωάννη.
 17. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων.
 18. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού που διοργανώνονται από το Σύλλογο Ποντίων Θάσου «Διογένης ο Σινωπεύς».
 19. Περί οικονομικής ενίσχυσης Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παρ. Καβάλας.
 20. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2019.
 21. Περί έγκρισης ή μη της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
 22. Περί έγκρισης ή  μη  τριμηνιαίας   έκθεσης  εκτέλεσης  προϋπολογισμού  του Α΄ Τριμήνου 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
 23. Περί έγκρισης η μη   της 3ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού  οι. Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
 24. Περί έγκρισης ή μη απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
 25. Περί έγκρισης ή  μη  τριμηνιαίας   έκθεσης  εκτέλεσης  προϋπολογισμού  του Α΄ Τριμήνου 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

 

 

Θάσος, 17-04-2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.