Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 8/03/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2336 / 04-03-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Παρασκευή 08-03-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019, του Δήμου Θάσου.
 2. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019, του Δήμου Θάσου.
 3. Περί έγκρισης ή μη εκποίησης παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων με δημοπρασία.
 4. Περί καθορισμού θέσεων προς παραχώρηση µε αντάλλαγμα του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΦΕΚ 1636 / Β12-05-2017) κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας.
 5. Περί έγκρισης λύσης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την Εναλλακτική Διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων Δήμου Θάσου για το έτος 2018.
 6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της εταιρείας «R.M. LIGHT Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Θεαμάτων, Εκδόσεων και Υπηρεσιών Πνεύματος» για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του «1ου Θεατρικού Φεστιβάλ», σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
 7. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2019.
 8. Περί εξειδίκευσης των δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου έτους 2019.
 9. Περί έγκρισης ή μη κατάθεσης παγίας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Θάσου.
 10. Περί διαγραφής διαφόρων οφειλών από δημοτικά τέλη σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
 11. Περί έγκρισης ή μη της 2ης αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού  οικ. έτους  2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Θάσου.

 

 

 

                                                                                               Θάσος, 04-03-2019

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.