Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 22/01/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 585/17-01-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει τη  Τρίτη 22-01-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της συμμετοχής του Δήμου Θάσου στην πρόταση με τίτλο «Promotion and development of REEFS tourism and entrepreneurship » που πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020
  2. Περί έγκρισης μεταβάσεων Δημάρχου στην Αθήνα
  3. Περί ορισμού επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών έτους 2019 του Δήμου Θάσου και των ΝΠΠΔ που στερούνται προσωπικού.
  4. Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου.
  5. Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2018.
  6. Περί κατανομής ΣΑΤΑ
  7. Περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Θάσου.
  8. Περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου.
  9. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.

 

                                                                                               Θάσος, 17-01-2019

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                               ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.