Δήμος Θάσου


“Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου- 28/02/2018”

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1988/23.02.2018

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Τετάρτη  28-02-2018 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί  έγκρισης ή μη της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.
 2. Περί έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας  Έκθεσης  Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  Δ΄ Τριμήνου 2017.
 3. Περί πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών-ναυαγοσωστών έτους 2018.
 4. Περί έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο Θάσου για την  αρδευτική περίοδο 2018.
 5. Περί εξειδίκευσης των δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2018.
 6. Περί ορισμού ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης « ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», έτους 2017 του Δήμου Θάσου.
 7. Περί έγκρισης ή μη μετατροπής της εταιρείας «FHL- Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » σε ανώνυμη εταιρεία.
 8. Περί έγκρισης ή μη της μεταβίβασης  μισθωτικών δικαιωμάτων της εταιρείας «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» στην εταιρεία « NORDIA ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
 9. Περί έγκρισης η μη της αίτησης για εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων της εταιρείας BALKAN A.E., στην εταιρεία “ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ Ο.Ε.”
 10. Περί έγκρισης ή μη της  1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου.
 11. Περί έγκρισης ή μη άμεσης χορήγησης χρηματικού βοηθήματος στον Τζίνη Βασίλειο.
 12. Περί έγκρισης ή μη ενοικίασης Δημοτικής Δασικής έκτασης στην περιοχή «ΚΛΕΙΣΙΔΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου.
 13. Περί εξετάσεως αιτήσεως της «VICTUS NETWORKS A.E. »
 14. Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την πράξη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 69 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ της 17ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ».
 15. Περί γνωμοδότησης για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος στη περιοχή «Γουρνί» πλησίον του οικισμού Καλλιράχης του Δήμου Θάσου.
 16. Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθμ. 319/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Θάσου και λήψη νέας με θέμα: «Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για τη Διαχείριση Ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας».
 17. Περί έγκρισης ή μη μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Θάσου στο Δήμο Πάφου-Κύπρου για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε διάφορα θέματα.
 18.  Περί καθορισµού θέσεων προς παραχώρηση µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δηµοπρασίας, και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 

                                                                                                            Θάσος, 23-02-2018

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                          ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.