Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 01/04/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3268/27-03-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την  Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2019.
 2. Περί φιλοξενίας ελλήνων και γερμανών πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων για θέματα δασικού περιβάλλοντος από τις 8 έως τις 13 Απριλίου 2019.
 3. Περί ονοματοδοσίας του λαογραφικού και ιστορικού αρχείου Θεολόγου Θάσου σε αρχείο «Κωνσταντίνος Χιόνης.
 4. Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και της ένταξης του έργου με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρα» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I».
 5. Περί διαβίβασης προμελέτης για το έργο «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Η/Μ μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης Σκάλας Ραχωνίου».
 6. Περί έγκρισης ή μη του ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Τμήματος Ομβρίων στον Οικισμό Πρίνου».
 7. Περί έγκρισης ή μη του ΑΠΕ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Γέφυρας Στην Περιοχή ΒΑΛΤΑ του Δ.Δ. Πρίνου».
 8. Περί έγκρισης ή μη υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. για την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ.
 9. Περί έγκρισης της 2ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός».
 10. Περί έγκρισης ή μη επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.
 11. Περί καταβολής αποζημίωσης λόγω επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 12. Ενημέρωση για την καταβολή δώρων σε Ι.Δ.Α.Χ όπως επιδικάστηκε από το Ειρηνοδικείο Θάσου.
 13. Περί έγκρισης ή μη  πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2019.

 

 

Θάσος, 27-03-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.