Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 30/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                       Θάσος,  24-12-2019

                                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.: 16062

                                                                                                                                         Αριθ. Συνεδρ.: 38η

 

      ΠΡΟΣ

 

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 30η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή,  έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.