Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 21/05/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                          Θάσος,  17/05/2019

                                                                                                                                            Αριθ. πρωτ.: 5672

                                                                                                                                             Αριθ. Συνεδρ.: 18η

 

     ΠΡΟΣ

 

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/18).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 21η του μηνός  Μαΐου του έτους  2019  ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄ 133).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων».
  2. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του Έργου με τίτλο: «Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου-Λυκείου Λιμένα».
  3. Περί επανεξέτασης της υπ’ Αριθ. Πρωτ. 11216/27-9-2018 αίτησης.
  4. Περί εξέτασης της υπ’ Αριθ. Πρωτ. 5336/9-05-2019 αίτησης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

     Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.