Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 16/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                      Θάσος,  12/04/2019

                                                                                                                                      Αριθ. πρωτ.: 4183

                                                                                                                                      Αριθ. Συνεδρ.: 13η

 

 

 

             ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 16η του μηνός  Απριλίου του έτους  2019  ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

 

 1. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου Οικ. Έτους 2019.

 

 1. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 04 στο ΟΤ 03 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   

   

   

   

                                                                      Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.