Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 19/03/2019 (Ορθή Επανάληψη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Ορθή επανάληψη

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                              Θάσος,  14/03/2019

                                                                                                                                               Αριθ. πρωτ.: 2760

                                                                                                                                                Αριθ. Συνεδρ.: 10η

 

 

 

         ΠΡΟΣ

     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 19η του μηνός  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα  Τρίτη και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Περί έγκρισης ή μη της Μελέτης με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Θάσου».
  2. Περί έγκρισης ή μη τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης κλίμακας στο Ο.Τ 29 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σκ. Μαριών.
  3. Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Θάσου για το έτος 2019.
  4. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό όρων διακήρυξης για το Έργο με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)».

 

 

 

     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

               Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.