Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 17/02/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 13/02/2020
Αριθ. πρωτ.: 1700
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 17η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. Περί λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρου για τη διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης στον Δήμο μας των δημοτικών τελών κλπ που οφείλουν οι εταιρίες« ENERGA POWER TRADING » και « HELLAS POWER »
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

3. Περί ορισμού νομικού συμβούλου για γνωμοδότηση.
(Εισηγητής: Σωτηρέλη Θωμαή)

4. Περί έγκρισης ή μη, μετάβασης σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις .
(Εισηγητής: Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

6. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου των Τ.Κ. Παναγίας Θάσου, Τ.Κ. Ποταμιάς Θάσου και Τ.Κ. Ποταμιάς Θάσου και Τ.Κ. Πρίνου Θάσου, για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας.
(Εισηγητής: Εισηγητής: Δήμαρχος )

7. Περί εξετάσεως της υπ αριθμ. πρωτ. 10850/19-9-19 αιτήσεως του κ. Μπραστιανού Γεωργίου.
(Εισηγητής: Κοινωνιολόγος Καραγιάννη Βασιλεία )

8. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων.
(Εισηγητής: Καραγιάννη Βασιλεία )

9. Περί Έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

10. Περί Έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του ΟΠΔ (Στοχοθεσία ) του οικονομικού έτους 2020 Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

11. Περί Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου 2019» Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος )

12. Περί Έγκρισης Ταμειακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2018 Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

13. Περί Έγκρισης Ταμειακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2019 Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ »

(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.