Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 7/12/2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                Θάσος,  29/11/2018

                                                                                                  Αριθ. πρωτ.: 14192

 Αριθ. Συνεδρ.: 43η

 

 

 

                                                                                     ΠΡΟΣ

 

                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 7η του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους  2018  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  12:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                            Πλαφαδέλης Ιωάννης

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί έγκρισης Μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 Μαριών».
 2. Περί έγκρισης Μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση τοιχείου στο Ο.Τ. 151 Σκάλας Μαριών».
 3. Περί υποκατάστασης αναδόχου για τη Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Καλυβιών-Λιμεναρίων (Τοπογραφική)».
 4. Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού για το διαγωνισμού του Έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ».
 5. Περί έγκρισης ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ραξή για την ενίσχυση απόρων μαθητών.
 6. Περί καθορισμού όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση Δημοτικού χώρου για την λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στη περιοχή Λιμενάρια Θάσου».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.