Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

         Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

          ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                            Θάσος,  01-06-2020

                                                                                                                       Αριθ. πρωτ. : 5225

                                                                                                                  Αριθ. Συνεδρ.:18η

  ΠΡΟΣ

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6.    κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 5η του μηνός Ιουνίου  έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων ».

( Εισηγητής : Δήμαρχος)

 

 1. «Περί αποδοχής ή μη χρηματοδοτήσεων και κατάρτιση σχεδίου της 7ηςαναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ έτους 2020».

 

( Εισηγητής : Προϊστάμενος Οικονομικής Επιτροπής  )

 

 1. «Έγκριση πρακτικού διενεργηθείσης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, για την Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης, συνολικού όγκου 23.839,87 m3».

( Εισηγητής : Δήμαρχος)

 

 

 1. «Περί αποδοχής ή μη των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θάσου».

 

( Εισηγητής :  Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος   )

 

 1. «Περί έγκρισης για την αποδοχή η μη της δωρεάς μελέτης εκτέλεσης έργου Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.244,72 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου».

 

( Εισηγητής :  Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος   )

 

 1. «Περί αποδοχής η μη της δωρεάς μελέτης εκτέλεσης έργου Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 6.264,68 τ.μ. στη θέση « Ψιτάκι » του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου ».

( Εισηγητής :  Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος   )

 

 1. « Περί εκμίσθωσης ελαιοκτήματος Δημοτικού Σχολείου Μαριών εκτάσεως 5.525 τ.μ με 120 ελαιόδεντρα στη θέση ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΥΛΟΙ ».

( Εισηγητής :  Βερζαμάνη Ευδοξία   )

 

 1. « Προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΑΟ05 στο ΟΤ32 στα πλαίσια της 2ης Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σκάλας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου ».

 

( Εισηγητής :  Σωτηρέλη Θωμαή   )

 

 1. « Περί έγκρισης ή μη αιτήματος παράτασης της υπ’ αριθ. 1485/07-02-2020 σύμβασης της υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά την ομάδα «ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ» από την εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε & ΣΙΑ Ε.Ε. ».

( Εισηγητής : Δήμαρχος)

 

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης ».

( Εισηγητής : Δήμαρχος)

 

 

 1. «Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθ. 78/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος της απευθείας ανάθεσης 27 επιδαπέδιων καλαθιών ».

( Εισηγητής : Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.