Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 04/03/2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                         Θάσος,  28/02/2019

                                                                                                                                           Αριθ. πρωτ.: 2241

                                                                                                                                           Αριθ. Συνεδρ.: 8η

 

 

 

               ΠΡΟΣ

 

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
 4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
 5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 4η του μηνός  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 3ης  αναμόρφωσης του   προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.
 2. Περί απόδοσης εσόδων από μισθώματα ελαιοκτημάτων στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.
 3. Περί έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της πλειοδοτικής την 06-03-2019 δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση Λιμανάκι Λιμεναρίων (κάτω από το παλατάκι) στα Λιμενάρια Θάσου για την εγκατάσταση και λειτουργία παιχνιδιών Λούνα Πάρκ.
 4. Περί εξέτασης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2140/26-02-2019 αιτήσεως του κ. Δουβλέτη Σωτηρίου.
 5. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου».
 6. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο: «Θαλάσσια μεταφορά οχημάτων  Δήμου Θάσου». 

   

    Ο Πρόεδρος

   

   

                                                                           Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.