Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                        Θάσος,  04-12-2019

                                                                                                              Αριθ. πρωτ.: 14703

                                                                                                              Αριθ. Συνεδρ.: 10η

 

                                                                                                             ΠΡΟΣ

                                                                                  κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Μάριο Δημήτριο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Ψαλίδα Νικόλαο

κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Δευτέρα 09/12/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί συζητήσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 14737/04-12-2019 αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθ. 48/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Περί έκδοσης ή μη κανονιστικής απόφασης τοποθέτησης σήμανσης (δημιουργία διάβασης πεζών) στην κεντρική οδό Κοινότητας Πρίνου.
 3. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και τη σφράγιση του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΓΟΡΓΟΝΑ» ιδιοκτησίας ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Σκάλα Ραχωνίου του Δήμου Θάσου.
 4. Περί έγκρισης ή μη οριστικής ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος ΚΑΦΕ- ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ με την επωνυμία «COFFEE NEST» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Φ. ΚΟΡΚΑΡΗ- Π. ΚΟΡΚΑΡΗ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου, λόγω λειτουργίας χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης στερούμενη γνωστοποίησης λειτουργίας.
 5. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Ε., ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., ΡΑΧΩΝΙ ΘΑΣΟΥ» και μεταφορά και λειτουργία αυτής σε νέες εγκαταστάσεις στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου κτιρίου».
 6. Περί έγκρισης επιβολής: α) διοικητικού προστίμου ύψους τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 €) και β) επανασφράγιση του καταστήματος «ELENA» ιδιοκτησίας ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Φιλαρέτου που βρίσκεται στην Παναγία Θάσου, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης.
 7. Περί οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγιση επιχείρησης ιδιοκτησίας Καραβούζη Ιωάννη του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Αλυκή Θάσου με διακριτικό τίτλο «Η ΩΡΑΙΑ ΑΛΥΚΗ».
 8. Περί χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “NALU” ιδιοκτησίας ΝΤΑΓΙΑΜΑ ΑΝΔΡΕΑ του Αναστάσιου στο Λιμένα της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένα του Δήμου Θάσου».
 9. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» ιδιοκτησίας Αναγνώστου Γεωργίου του Ιωάννη στη Σκάλα Σωτήρος της τοπικής κοινότητας Σωτήρος του Δήμου Θάσου.
 10. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 01:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ» με την επωνυμία «CARAMELO» ιδιοκτησίας Πολυζώτου Παναγιώτη του Αντωνίου στη Σκάλα Σωτήρος της τοπικής κοινότητας Σωτήρος του Δήμου Θάσου.
 11. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΙΣΤΟΣ» ιδιοκτησίας Π. ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στα Λιμενάρια του Δήμου Θάσου.
 12. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» με την επωνυμία «ΠΙΑΤΣΑ ΜΙΧΑΛΗ» ιδιοκτησίας Πάγκαλου Μιχαήλ του Γεωργίου στον Ποτό της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου Θάσου.
 13. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Κεσικιάδη Ηλία του Παναγιώτη στον Ποτό της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου του Δήμου Θάσου.
 14. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου στην Σκάλα Πρίνου της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου Θάσου.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
 

 

Τσολάκης Σταύρος

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.