Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11269/30-09-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Παρασκευή 04/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί ανάκλησης ή μη της υπ. αριθ. 18/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα του Πάτση Σπυρίδωνα του Ιωάννη στην Σκάλα Ποταμιάς Θάσου» .
 2. Περί γνωμοδότηση για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
 3. Περί εξετάσεως της υπ΄ αριθ. 1364/07-02-2019 αιτήσεως του κ. Ζαμπέκου Παναγιώτη.
 4. Περί χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “NALU” ιδιοκτησίας ΝΤΑΓΙΑΜΑ ΑΝΔΡΕΑ του Αναστάσιου στο Λιμένα της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένα του Δήμου Θάσου».
 5. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» ιδιοκτησίας Αναγνώστου Γεωργίου του Ιωάννη στη Σκάλα Σωτήρος της τοπικής κοινότητας Σωτήρος του Δήμου Θάσου.
 6. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 01:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ» με την επωνυμία «CARAMELO» ιδιοκτησίας Πολυζώτου Παναγιώτη του Αντωνίου στη Σκάλα Σωτήρος της τοπικής κοινότητας Σωτήρος του Δήμου Θάσου.
 7. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΙΣΤΟΣ» ιδιοκτησίας Π. ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στα Λιμενάρια του Δήμου Θάσου.
 8. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» με την επωνυμία «ΠΙΑΤΣΑ ΜΙΧΑΛΗ» ιδιοκτησίας Πάγκαλου Μιχαήλ του Γεωργίου στον Ποτό της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου Θάσου.
 9. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωϊνής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Κεσικιάδη Ηλία του Παναγιώτη στον Ποτό της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου του Δήμου Θάσου.
 10. Περί χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου στην Σκάλα Πρίνου της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου Θάσου.
 11. Περί έκφρασης γνώμης επί της με Α.Π. 1883/20-02-2019 αίτησης του κου Παπαντωνίου Ανδρέα.
 12. Περί έκφρασης γνώμης επί της με Α.Π. 3992/10-04-2019 αίτησης της κας Στρατηγέντα Βαγγελιώς.
 13. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 11.244,72 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου.
 14. Περί γνωμοδότησης για την «Αναδάσωση δημοτικής δασικής έκτασης 6.264,68 τ.μ. στη θέση «Ψιτάκι» του Δ.Δ. Πρίνου του Δήμου Θάσου.

 

 

 

Θάσος, 30-09-2019

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
 

 

Τσολάκης Σταύρος

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.