Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 02/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

Θάσος,  28-11-2019

Αριθ. πρωτ.: 14422

Αριθ. Συνεδρ.: 34η

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 2η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 1. Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων.

(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 

 1. Περι έγκρισης ή μη δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης (αριθ 8378/22-11-2019 απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίστηκε η  κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Ποταμιάς, Θάσου,Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων και Θεολόγου του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας  Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21-11-2019 στις παραπάνω περιοχές και αριθ 8425/25-11-2019 απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22-11-2019 στην παραπάνω περιοχή.)

(Εισηγητής: Γραφείο προμηθειών)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων» πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

(Εισηγητής: Γραφείο προμηθειών)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».

(Εισηγητής: Γραφείο προμηθειών)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και λοιπού εξοπλισμού» πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

(Εισηγητής: Γραφείο προμηθειών)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κυριακίδης Ελευθέριος

Add a comment

You must be logged in to comment.