Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 11/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                

                                                                                                                                    Θάσος,  07-11-2019

                                                                                                                                    Αριθ. πρωτ.: 13443

                                                                                                                                      Αριθ. Συνεδρ.: 32η

 

 

   ΠΡΟΣ

 

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ.   Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ.   Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ.  Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 11η ημέρα του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

 

 1. Περί έγκρισης ή μη αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου εκτός της έδρας του Δήμου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

 1. Περί έγκρισης ή μη μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου Τσουλκάνη Γεώργιου στην Αθήνα  για συμμετοχή   στο  15οΠανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΥΠΠΥ.

(Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

 1. Περί σύστασης της παγίας προκαταβολής Οικ. Έτους 2019 εκ νέου, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στα Τοπικά Συμβούλια έπειτα από τις δημοτικές εκλογές τον Μάϊο του 2019.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 1. Περί κατάρτισης Τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ Τριμήνου Οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Οικον. Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

 1. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 06 στο ΟΤ 55Α στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.

(Εισηγητής: Η υπάλληλος του Δήμου Θάσου Σωτηρέλη Θωμαή)

 

 1. Περί εξέτασης την υπ’ αριθ. 12688/24-10-2019 αιτήσεως του πρώην Δημάρχου Δήμου Θάσου κ. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνου του Χαραλάμπους.

(Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

 1. Περί εξέτασης την υπ’ αριθ. 12690/24-10-2019 αιτήσεως του πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Θάσου κ. Πεταμίδη Χαραλάμπου του Ιωάννη.

(Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

 1. Περί εξέτασης την υπ’ αριθ. 13273/05-11-2019 αιτήσεως του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Θάσου κ. Μαλλιαρού Σωτηρίου του Ιωάννη.

(Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

 1. Περί εξέτασης την υπ’ αριθ. 13272/05-11-2019 αιτήσεως του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Θάσου κ. Χρυσάφη Νικολάου του Ιωάννη.

(Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

 

 1. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού Ι  του διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Στρατηγέντας Σωτήριος

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.