Δήμος Θάσου


Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 28/08/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                                                      Θάσος,  23/08/2019

                                                                                                                                      Αριθ. πρωτ.: 9755

                                                                                                                                      Αριθ. Συνεδρ.: 26η

 

 

 

        ΠΡΟΣ

 

       Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
  2. κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  3. κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
  4. κ. ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟ
  5. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  6. κ. ΞΩΓΝΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/18).

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 28η του μηνός  Αυγούστου του έτους  2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα  12:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄ 133).

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.  Περί ορισμού ιδιώτη Μηχανικού για την έγκριση εργασιών κατεδάφισης ετοιμόρροπου επικίνδυνης κατασκευής.
  2. Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Θάσου».
  3. Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2019.

 

                                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

                                                                             Πλαφαδέλης Ιωάννης

Add a comment

You must be logged in to comment.