Δήμος Θάσου


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ”Προμήθεια γάλακτος μονίμων υπαλλήλων, ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ και κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Θάσου έτους 2019”

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την ”Προμήθεια γάλακτος μονίμων υπαλλήλων, ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ και κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Θάσου έτους 2019”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.