Δήμος Θάσου


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου

Πρόσκληση-υποβολής-προσφοράς (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20180209-TEYD_v1.0 (1)

Add a comment

You must be logged in to comment.