Δήμος Θάσου


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια «Τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου έτους 2016» της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                                                                                              ΘΑΣΟΣ 27-5-2016
ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.                                                                                                        ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 601
ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Θάσος Δημοτική Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους από σήμερα και έως την Δευτέρα 13-6-2016 και ώρα 14.00 μμ. να υποβάλουν προσφορές σε ομάδες ειδών ή σε είδη για τα οποία δεν δόθηκαν προσφορές κατά την διενέργεια του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας «Τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου έτους 2016» της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με την αριθ 2007 /2016 μελέτη της υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στις 9-5-2016
Οι προσφορές θα κατατεθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της με αριθ 369/2016 διακήρυξης και της αριθ. 2007/2016 μελέτης για την ανωτέρω προμήθεια
Στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Θάσου.
Πληροφορίες και τεύχη θα παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Θάσου και τη ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γεωργίτση Παναγιώτα
ΤΗΛ 2593350153/2593061207

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.