Δήμος Θάσου


Σεμινάριο ευαισθητοποίησης και εξυπηρέτησης πελατών ΑμΕΑ

Η εταιρεία EUROACTION Α.Ε. διοργανώνει για τον Δήμο Θάσου σεμινάριο με θέμα ‘’Ευαισθητοποίηση και εξυπηρέτηση πελατών ΑΜΕΑ’’, στο πλαίσιο του προγράμματος: « Intiative for improving the copacity and access to tourist destination in the cross-border region» με ακρωνύμιο «Destinatios for all»,Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

 

Παρακαλώ δείτε την πρόσκληση, το πρόγραμμα και συνοπτική περιγραφή στα παρακάτω  συνημμένα αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.