Δήμος Θάσου


Σύνθεση Δ.Δ Ν.Π.Δ.Δ “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ”

Πρόεδρος: Ζαφάρογλου Γεώργιος του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος: Σαλούφα Μαρία του Κυριάκου

Σύνθεση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»:

 

  1. Ζαφάρογλου Γεώργιος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσολάκη Σταύρο του Κίμωνα
  2. Καραβούζης Στυλιανός του Θεοδώρου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Πυρήνα Ευστράτιο του Νικολάου
  3. Μαριός Δημήτριος του Φιλίππου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον  Δημοτικό Σύμβουλο Μανίτσα Δημήτριο του Νικολάου.
  4. Κουτσουμανής Γεώργιος του Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσουλκάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου.
  5. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη Χονδρογιάννη Βασίλειο του Θωμά.
  6. Μπίλιας Αναστάσιος του Ζαφειρίου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Αρχοντίτση Άγγελο του Χρήστου.
  7. Σαλούφα Μαρία του Κυριάκου δημότισσα (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.), με αναπληρωματικό μέλος την Παπαοικονόμου Μαρία του Ιωάννη.
  8. Χατζηπαναγιώτου Σωτήριος του Αναστασίου δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.), με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη Δάνογλου  Στυλιανό του Εμμανουήλ.
  9. Την κα. Βλαχογιάννη Ιωάννα του Νικολάου εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»,  με αναπληρώτριά της την κα. Κόντη Βασιλική του Βασιλείου. 

Τηλ: 2593024020

ΦΑΞ: 2593022219

E-mail: dimarogos@thassos.gr