Δήμος Θάσου


Σύνθεση Δ.Σ Δ.Λ.Τ.Θ

Πρόεδρος: Μανίτσας Δημήτριος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος .

Αντιπρόεδρος:  Ζαφάρογλου Γεώργιος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος

Σύνθεση Δ.Σ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου:

  1. Μανίτσας Δημήτριος του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του τον Πυρήνα Ευστράτιο του Νικολάου.
  2. Ζαφάρογλου Γεώργιος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του τον Μαριό Δημήτριο του Φιλίππου.
  3. Τσολάκης Σταύρος του Κίμων Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον Γεωργίου Ιωάννη του Γεωργίου.
  4. Πιπίνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον Μαρκιανό Ιωάννη του Κυριάκου.
  5. Ιωάννου Νικόλαος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον Ζηλιαχωβινό Ισαάκ του Αριστείδη.
  6. Παγώνη Ευαγγελία του Δημητρίου Δημοτική Σύμβουλος  με αναπληρώτρια της την Φιλαρέτου Αργυρή του Στέργιου.
  7. Προϊστάμενος/η του Ά Λιμενικού Τμήματος Θάσου, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του

Τηλ: 2593022311

E-mail: dimotikolimenikotameio@thassos.gr