Δήμος Θάσου


Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Τσολάκης Σταύρος Προεδρος επιτροπης / Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
2 Πυρήνας Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
3 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
“Σύμπραξη Ευθύνης”
4 Μαριός Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
5 Πιπίνης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
“Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο”
6 Ψαλίδας Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
“Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου”
7 Λαμπρινίδης Λάμπρος Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αναπληρωματικοί  “Σύμπραξη Ευθύνης”
1 Μανίτσας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Σαλταρής Αργύριος Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικοί  “Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο”
3 Μαλλιαρός Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικοί “Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου”
4 Χρυσάφης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος