Δήμος Θάσου


Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Κυριακίδης Ελευθέριος Δήμαρχος / Πρόεδρος Επιτροπης
2 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
3 Τσολάκης Σταύρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
“Σύμπραξη Ευθύνης”
4 Μανίτσας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
5 Πιπίνης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
6 “Μαριός Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
“Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου”
7 Χρυσάφης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αναπληρωματικοί  “Σύμπραξη Ευθύνης”
1 Γκάγκος Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Κουτσουμάνης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
3 Ζαφάρογλου Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικοί “Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου”
4 Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος