Δήμος Θάσου


ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ «Ανάπτυξης προγραμμάτων οικοξενάγησης και έκδοση οδηγού φυσικού περιβάλλοντος Νήσου Θάσου» υποέργο της πράξης «Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου & υδάτινου) της Νήσου «Αστρίς» Θάσου» που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013,στο μέτρο 4.1

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Προσφοράς

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τεχνικές Προδιαγραφές

Add a comment

You must be logged in to comment.