Δήμος Θάσου


ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών»

CALCS

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΤΑΣΚ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΑΤΑΣΚ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EΣΥ

ΦΑΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΣΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.