Δήμος Θάσου


“Το νησί του Άη Βασίλη” Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Θάσου

“Το νησί του Άη Βασίλη”

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Θάσου

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου

03/12/2019 – 05/01/2020

Καλογερικό Λιμένα Θάσου

Μεταλλεία Λιμεναρίων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Add a comment

You must be logged in to comment.