Δήμος Θάσου


Τροποποίηση της υπ. αριθ. 309/2014 απόφασης Δημάρχου ως προς την Αρμοδιότητα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου

Απόφαση Δημάρχου

Add a comment

You must be logged in to comment.